söndag 9 september 2012

 
 
Din kropp är det synliga uttrycket för din existens ....
 
 
 
- Vi lever utanför oss själva - i våra huvuden, våra minnen,
våra önskningar - frånvarande ägare till
den stora rikedom vi har i oss själva.
Dessa kloka rader läste jag nyligen och visst är det så när allt rullar på.
För mig har just en ny termin i yoga börjat.
På sanskrit betyder Yoga - förening av kropp och själ och det är inte alltid så lätt att uppnå men med hjälp av en duktig instruktör som leder mig genom ett pass hathayoga så går det lättare att bli närvarande - här och nu. 
Avslutar alltid passet med - Namaste, som betyder - jag bugar för dig.
  
 


Inga kommentarer: