måndag 1 augusti 2016

Låt barnen leka mera

 
"I leken är barnet huvudet högre än sig själv"
                                                                                             Vygotskij
 
 
Jag har haft och har förmånen att fått följa mina fyra barnbarn på nära håll. De äldsta är i dag 21 år och 24 år och vi leker fortfarande när vi träffas. De yngsta är 5 år och 1 år och vi leker så fort vi träffas. "Farmor ska vi leka" är en mycket tydlig inbjudan. All forskning visar att leken har en mycket viktig roll i barns utveckling. Jag försöker följa barnets lek och inte styra den. Jag tänker - är den aktivitet som jag tänker erbjuda så mycket bättre än det barnet själv gör eller erbjuder mig att ingå i. Oftast är den inte det. Vygotskij säger också att vad ett barn kan göra idag med någons hjälp kan han/hon göra själv i morgon. Den lyhörda personen försöker jag vara i leken. Visst har vi tid att stanna upp, lägga ifrån oss det vi har för händer och i tankarna bara hänge oss, gå in i leken , lyssna på barnet inom dig själv - det finns där. Hur stor plats finns det för lek i dagens samhälle? 
Jag är utbildad förskollärare, specialpedagog, ledarutbildad i dynamisk pedagogik, lekarbetspedagog, ICDP-utbildad m.m.  Jag ställer frågan - var förs diskussionerna om hur viktig barns lek är för deras och mänsklighetens fortsatta utveckling? Hur stort utrymme och hur mycket tid ägnas leken och barns utveckling i dagens  högre utbildningar?
 
 

 1 kommentar:

Marie sa...

Leken är det viktigaste som barn behöver. Turtagning,ömsedighet och samförstånd. Livet. Det står i våra styrdokument att lek är viktigt. Men vad händer i våra barngrupper stora är de och ibland för få pedagoger som vill ha detta utan att verksamheten ska likna skola. Jag som arbetar i förskoleklass tycker även där och i hela skolan fler de yngre glöms leken bort.
Det är viktigt att vi som vet att leken är viktig får bara hålla diskussionen levande.
Lek nu Margaretha och ha det bra kram Marie